CFR a lansat licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea a 99 de km de cale ferată, între Coșlariu și Cluj-Napoca. Valoarea contractului este de 52 de milioane de lei.

Obiectivele contractului pentru modernizarea infrastructurii feroviare între Coșlariu și Cluj-Napoca (99 de km) sunt următoarele : 

  • creșterea vitezei de circulație, la 160 km/h pentru trenurile de călători și 120 km/h pentru trenurile de marfă, astfel reducând durata de călătorie;
  • creșterea numărului de călători, inclusiv a numărului de turiști;
  • creșterea volumului de mărfuri transportate la nivel intern și internațional;
  • îmbunătățirea condițiilor de călătorie și creșterea gradului de siguranță, gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu standardele europene.

Valoarea estimată a contractului este de 52.329.361,16 RON fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF Sector Transport, în procent de 85%, iar restul sumei va fi suportat de la Bugetul de stat. Durata contractului este de 23 de luni.

Anunțul de participare la procedura de licitaţie deschisă şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în în Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice (SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro.Termenul limită pentru primirea ofertelor este 29.03.2021.